Mateřská škola Záchlumí je jednotřídní vesnická škola, kterou navštěvují děti ve věku 2-6 let. Kapacita školy je 28 dětí. Působí tu 3 pedagogičtí a 3 provozní pracovníci. 

Při všech aktivitách s dětmi vycházíme z jejich potřeb, zájmů a možností, abychom je na jejich cestě do samostatného života co nejlépe všestranně rozvíjeli. Učíme je základním schopnostem a dovednostem důležitých pro celý další život, jejich sebehodnocení, sebeobsluze, sebeovládání, vzájemné pomoci a toleranci.

Naším cílem je bezpečné a přátelské prostředí, školka plná pohody, radosti a lásky.

Základní informace o škole

Adresa: Mateřská škola Záchlumí, okres Ústí nad Orlicí, Záchlumí 83, 561 86 ZÁCHLUMÍ

IČO: 75017806

Telefon: 739 006 907

E-mail: mszachlumiuo@seznam.cz

WWW stránky: mszachlumi-cz.webnode.cz

Zřizovatel školy: Obec Záchlumí

Typ školy: Jednotřídní mateřská škola s celodenním vzděláváním

Kapacita školy: 28 dětí

Ředitelka školy: Víšová Drahomíra